გაწევრიანება

შემოგვირთდი - ჩვნე ვაძლიერებთ ერთმანეთს ტურისტულ ბიზნესში

გაწევრიანება

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 

ტურისტული ორგანიზაცია დაფუძნდა 2018 წელს, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მომსახურეობის დონის ამაღლება და ქვეყანაში ტურიზმის მდგრადი განვითარება.
ორგანიზაცია ორიენტირებულია ტუროპერატორების, ტურაგენტების, სასტუმროების და სხვა ტურისტული ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიების პრაქტიკულ დახმარება, რომელიც მოიცავს: კონსულტაციებს, დოკუმენტების მომზადებას, პროგრამულ მხარდაჭერას, სწავლებას, ინფოტურების ორგანიზებას და სხვა სერვისებს.

შემოგვიერთდით და აირჩიეთ წევრობის  ფორმა:
1.  ტუროპერატორი  -  480ლ. 1 წელი
უფლება აქვს გადმოწეროს:  მონაცემთა ბაზები (სასტუმრო, კვების ობიექტები, გიდები, ტრანსპორტი..) დოკუმენტაციის ნიმუშები:ხელშეკრულების ფორმები (სასტუმრო, კვების ობიექტი, გიდი, ტრანსპორტი, შრომითი ხელშეკრულებები), ტურის თვითღირებულების კალკურატორი,  სახელმძღვანელოები ტუროპერეტინგში, რეკომენდაციები ტურისტული კომპანიის  პერსონალს, გაწერილი სტანდარტული მარშრუტები (5 პაკეტი), საქართველოს ფოტო მასალა, ფასდაკლებები ტურისტულ სერვისებზე პარტნიორ კომპაიებში, უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის (www.geotourism.ge) და მის წევრ პარტნიორების ვებ გვერდებზე (sad.ge, geobooking.ge … ), უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის გამოცემულ კატალოგებში და ბროშურებში.
გაწევრიანება

2. განთავსების ობიექტი -  380ლ. 1 წელი
უფლება აქვს გადმოწეროს:  მონაცემთა ბაზები (ტუროპერატორები საქართველოში) დოკუმენტაციის ნიმუშები: ოთახების მართვის გეგმა, დაჯავშნის და დასტურის ფორმები, ნომრების ფასის კალკურატორი, ხელშეკრულების ფორმები.  სახელმძღვანელოები სასტუმრო მენეჯმენტში,  რეკომენდაციები სასტუმროს პერსონალს, ფასდაკლებები ტურისტულ სერვისებზე, უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის (www.geotourism.ge) და მის წევრ პარტნიორების ვებ გვერდებზე (sad.ge, geobooking.ge … ), უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის გამოცემულ კატალოგებში 
გაწევრიანება

3. კვების ობიექტი -  280ლ. 1 წელი
უფლება აქვს გადმოწეროს:  მონაცემთა ბაზები (ტუროპერატორები საქართველოში) დოკუმენტაციის ნიმუშები: მენიუს ნიმუშები, დაჯავშნის და დასტურის ფორმები, მენიუს ფასის კალკურატორი, ხელშეკრულების ფორმები.  სახელმძღვანელოები  რესტორნის მენეჯმენტში, .ფასდაკლებები ტურისტულ სერვისებზე, უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის (www.geotourism.ge) და მის წევრ პარტნიორების ვებ გვერდებზე (sad.ge, geobooking.ge … ), უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის გამოცემულ კატალოგებში . 
გაწევრიანება

4.  ტრანსპორტი -  180ლ. 1 წელი
უფლება აქვს გადმოწეროს: მონაცემთა ბაზები (ტუროპერატორები საქართველოში) დოკუმენტაციის ნიმუშები,   ხელშეკრულების ფორმები,  სახელმძღვანელოები სატრანსპორტო ლოჯისტიკაში, ფასდაკლებები ტურისტულ სერვისებზე, უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის (www.geotourism.ge) და მის წევრ პარტნიორების ვებ გვერდებზე (sad.ge, geobooking.ge … ), უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის გამოცემულ კატალოგებში.
გაწევრიანება

5.  გიდი -  180ლ. 1 წელი
უფლება აქვს გადმოწეროს: მონაცემთა ბაზები (ტუროპერატორები და სასტუმროები საქართველოში), ხელშეკრულების ფორმები,  სახელმძღვანელოები გიდის პროფესიაში, ფასდაკლებები ტურისტულ სერვისებზე, უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის (www.geotourism.ge) და მის წევრ პარტნიორების ვებ გვერდებზე (sad.ge, geobooking.ge … ), უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის გამოცემულ კატალოგებში. 
გაწევრიანება

6.  სხვადასხვა  -  180ლ. 1 წელი
უფლება აქვს გადმოწეროს:  მონაცემთა ბაზები (სასტუმრო, კვების ობიექტები, გიდები, ტრანსპორტი..)​ სახელმძღვანელოები მარკეტინგსა და გაყიდვებში, ფასდაკლებები ტურისტულ სერვისებზე, უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის (www.geotourism.ge) და მის წევრ პარტნიორების ვებ გვერდებზე (sad.ge, geobooking.ge … ), უფასო რეკლამა ჯეო ტურიზმის გამოცემულ კატალოგებში 
გაწევრიანება 

 

 

ჯეო ტურიზმი შესახებ

ტურისტული ორგანიზაცია დაფუძნდა 2018 წელს, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მომსახურეობის დონის ამაღლება და ქვეყანაში ტურიზმის მდგრადი განვითარება. 

მოგვწერეთ
©2018 Geo Tourism. All Rights Reserved.