საქართველოს მთავრობასა და პარაგვაის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შეთანხმება

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 

2016 წლის 19 სექტემბერს ქ. ნიუ იორკში ხელმოწერილი „ საქართველოს მთავრობასა და პარაგვაის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ “ შეთანხმება ძალაში შევიდა 2018 წლის 18 აგვისტოს.
შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოსა და პარაგვაის რესპუბლიკის მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ მოქმედ დიპლომატიურ, სამსახურებრივ და ოფიციალურ პასპორტებს , უფლება აქვთ შევიდნენ, ტრანზიტით გაიარონ და იმყოფებოდნენ მეორე მხარის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ვიზის გარეშე არაუმეტეს ოთხმოცდაათი (90) დღისა.

შეთანხმების ტექსტი განთავსებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

ჯეო ტურიზმი შესახებ

ტურისტული ორგანიზაცია დაფუძნდა 2018 წელს, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მომსახურეობის დონის ამაღლება და ქვეყანაში ტურიზმის მდგრადი განვითარება. 

მოგვწერეთ
©2018 Geo Tourism. All Rights Reserved.