ჯეო ტურიზმის მიმდინერე კვლევები

ტურისტული ორგანიზაცია "ჯეო ტურიზმი"  სისტემატიურად ატარებს მომხმარებელთა გამოკითხვას ტურისტული ინდუსტრიის შესახებ, გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა ..

ჯეო ტურიზმი შესახებ

ტურისტული ორგანიზაცია დაფუძნდა 2018 წელს, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მომსახურეობის დონის ამაღლება და ქვეყანაში ტურიზმის მდგრადი განვითარება. 

მოგვწერეთ
ჯეო ტურიზმი / Geo Tourism
Closed group · 36 members
Join Group
ჯგუფი რომელიც შექმნილია ტურისტული ორგანიზაცია ჯეო ტურიზმის მიერ და რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ტურიზმის სფეროში მიმდინარე სიახლების გაცნობა, მომს...
©2019 Geo Tourism. All Rights Reserved.