საქართველოს კულტურული ძეგლები

აბანოთ უნაბი

კომპლექსში შემავალი ობიქტები: ჭრელი აბანო და სხვადასხვა აბნოები.
აგების თარიღი: XVII – XIII ს.
მიასამართი: ქ. თბილისი
სტატუსი: ერთ-ერთი უძველესი უბანი, მოქმედი აბამოებით.

მსგავსი გვერდები