ტურისტული ორგანიზაცი "ჯეო ტურიზმი"

"ჩვენ ვეხმარებით და ვაძლიერებთ ერთმანეთს ტურისტულ ბიზნესში"

ჩვენ შესახებ

ტურისტული ორგანიზაცია "ჯეო ტურიზმი" დაფუძნდა 2018 წელს. მისი მთავარი მიზანია სტუმარ-მასპინძლობის ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიების პრაქტიკული დახმარება, რომელიც მოიცავს: კონსულტაციებს, დოკუმენტების მომზადებას, პროგრამულ მხარდაჭერას, სწავლებას, ინფოტურების ორგანიზებას და სხვა სერვისებს. ორგანიზაცია ეხმარება წევრ კომპანიებს ფეხი აუწყონ ცვლილებებს და სწრაფად განვითარდნენ თანამედროვე ბიზნესში.

ჯეო ტურიზმის საქმიანობა მოიცავს:
 ©  უახლესი ამბების გავრცელება სტუმარ-მასპინძლობის ინდუსტრიის შესახებ
 ©  საკონსულტაციო მომსახურეობა
 ©  მონაცემთა ბაზების მუდმივი განახლება
 ©  Web პორტალის www.geotourism.ge მართვა 
 ©  
სწავლება და ტურიზმთან დაკავშრებული თანამედროვე ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა  და სხვა.

ორგანიზაცია მუშაობს 4 მიმართულებით:

1. პრდუქტების / სერვისების მიმართულება
 ©  საჭირო მონაცემთა ბაზებით და დოკუმენტებით უზრუნველყოფა
 ©  წევრი კომპანიებისთვის არსებული პროდუქტების შეფასება, რეკომენდაციები.
 ©  დახმარება ახალი პროდუქტების / სერვისების შექმნა-განვითარება და სხვა.

2. მარკეტინგის და გაყიდვების მიმართულება
 ©  მარკეტინგული სტრატეგიების და გეგმის შემუშავება
 ©  ბაზრების კვლევა და ანალიზი
 ©  ციფრული მარკეტინგი
 ©  სოციალური მედია (Facebook & Google რეკლამა)
 ©  ვებ გვერდის შექმნა, მართვა, განვითარება, SEO
 ©  მობილური აპლიკაციების დამზადება
 ©  კონტენტ მარკეტინგი
 ©  რემარკეტინგი
 ©  Email მარკეტინგი
 ©  ქართულ საიტებზე სარეკლამო ბანერების განთავსება
 ©  ბრენდინგი და სხვა

3. იურიდიული მიმართულება
 ©  იურიდიული კონსულტაცია
 ©  იურიდიული პირების (შპ ს) რეგისტრაცია.
 ©  იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება და ცვლილებების შეტანა
 ©  სამართლებრივი დასკვნების მომზადება კონკრეტულ სამართლებრივი საკითხებზე
 ©  სასამართლოში და არბიტრაჟში წარმომადგენლობა და სხვა

4. ფინანსური მიმართულება
 ©  ფინანსური გეგმის მომზადება
 ©  სხვადახვა ფინანსური დოკუმენტების მომზადება და სხვა.


ორგანიზაციის წევრობა
დამატებით სერვისები

ორგანიზაციის წევრები

 

©2021 Geo Tourism. All Rights Reserved.