მარკეტინგის საფუძვლები

მარკეტინგის საფუძვლები

ავტორები: ფილიპ კოტლერი, გარი არმსტრონგი
გამოცემლობა - ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
ენა: ქართული
გამოშვების წელი :2015 წელი

ანოტაცია
წიგნი უპირველესად განკუთვნილია საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისათვის, რომლებიც პირველ ნაბიჯებს დგამენ ისეთ სპეციალობებზე, როგორებიცაა: ბიზნესადმინისტრირება; ეკონომიკური, საერთაშორისო, საზოგადოებასთან ურთიერთობები და სხვა. წიგნში განმარტებულია ძირითადი მარკეტინგული კონცეფციების საფუძვლები და მოყვანილია თვალსაჩინო მაგალითები აშშ-ისა და სხვა ქვეყნებში მოქმედი კომპანიების გამოცდილებიდან. აგრეთვე განთავსებულია მაგალითები ქართული კომპანიების ბიზნესსაქმიანობის შესახებ. სახელმძღვანელოს, როგორც ბეჭდური, ასევე, ელექტრონული ვერსია შედგება 4 ნაწილისგან.

ავტორების შესახებ
გარი არმსტრონგი და ფილიპ კოტლერი, როგორც მარკეტინგის სახელმძღვანელოს თანაავტორები, საუკეთესო წყვილია. ბიზნესის ფაკულტეტის პედაგოგი, პროფესორი არმსტრონგი მრავალი ჯილდოს მფლობელია, პროფესორი კოტლერი კი მსოფლიო მარკეტინგის ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტია. გაერთიანებული ძალებით ისინი მარკეტინგის კომპლექსურ სამყაროს უფრო პრაქტიკულს, ხელმისაწვდომსა და სახალისოს ხდიან. 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 
მსგავსი გვერდები