ციფრული მარკეტინგი

ციფრული მარკეტინგი

გზა საკუთრებიდან წარმატებულ ბიზნესამდე
ენა: ქართული
გამოშვების წელი :2018 წელი

სახელმძღვანელო შექმნილია აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტ ზრდას ფარგლებში განხორციელებული `ციფრული მარკეტინგის განვითარება საოჯახო, მცირე და საშუალო ზომის სასტუმ-როებისთვის~ პროგრამის ბენეფიციარებისთვის, ნებისმიერი დამწყები თუ მოქმედი სასტუმროს ბიზნესით დაკავებული პირებისთვის, ციფრული მარკეტინგის ტექნოლოგიებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის.
სახელმძღვანელო მოიცავს ციფრული მარკეტინგის საფუძვლებს, სოციალური მედიის გამოყენების ძირითად ასპექტებს, ფოტოგრაფიის გამოყენების სასარგებლო რჩევებს; ძირითადი დაჯავშნის საიტებზე რეგისტრაციასა და მართვის პანელების დეტალურ განხილვას, ვებგვერდის შექმნისა და გამოყენების საფუძვლებს.
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტი ზრდა მადლობას უხდის საქართველო ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას წიგნში გამოყენებული რესურსების მოწოდებისთვის.წინამდებარე სახემძღვანელოს შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკის შეერ თებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის `ზრდა საქართველოში~ მიერ გაწეული დახმარების შედეგად. პუბლიკაციაში გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის Chemonics International Inc ­ს და არ გამოხატავს აშშ საერთაშორისო გან­ვითარების სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის
მოსაზრებებს.

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 
მსგავსი გვერდები