საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ანალიზი

საქართველოს ტურიზმისა და ავიაციის მიმოხილვა

საქართველოს ტურიზმისა და ავიაციის მიმოხილვა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ტურიზმისა და ავიაციის ინდუსტრიის ანგარიში - 2022 
ტიპი - პრეზენტაცია
გვერდების რაოდენობა - 24

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - FREE)   

 

 

 
 

 

მსგავსი გვერდები