ტურისტული ახალი ამბები

თბილისში მესამედ DataFest Tbilisi ჩატარდება

2019 წლის 14-16 ნომებერს მესამედ ჩატარდება DataFest Tbilisi, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრაალური აზიის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ყოველწიური მონაცემთა ფესტივალია.
მონაცემებით დაინტერესებულ ადამიანებს საშუალება ექნებათ საერთაშორისო ექსპერტების მენტორობით განივითარონ პრაქტიკული უნარჩვევები, შეძლონ უკეთესი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღება, და რაც მთავარია, ისწავლონ მონაცემთა მარტივად დამუშავება.
წელს ღონისძიება თავს მოუყრის 1000 - მდე მონაწილეს 50 ქვეყნიდან, კერძოდ მსოფლიოს ისეთი რეგიონებიდან, როგორიცაა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა, ცენტრალური აზია და სხვა. ფესტივალის მსვლელობისას მონაცემთა დამუშავების სხვადასხვა გზებით დაინტერესებულ ადამიანებს საშუალება ექნებათ ითანამშრომლონ მსოფლიოს წამყავნი კომპანიების წარმომადგენლებთან, სპიკერებთან და სხვა უცხოელ მონაწილეებთან, როპმლებიც თავის მხრივ წარმოადგენენ საბანკო, სამედიცინო, ჟურნალისტიკის, ტექნიკისა და სხვა სფეროებს.
ერთი მხრივ ფესტივალი საგანმანათლებლო ხასიათისაა და მონაცმემებით დაინტერესებულ ადამიანებში ცოდნის გაღრმავებას ეხმარება, მეორე მხრივ კი ის, საერთაშიორისო არენაზე მონაცემთა ანალიზის მიმართულებით საქართველოს, როგორც ამ დარგში ერთ-ერთი საერთაშორისო კერის პოზიციონირებას ეხმაურება.
ღონისძიების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი აგრეთვე გახლავთ საქართველოს ბაზარზე რაც შეიძლება მეტი ადამიანის მოზიდვა და ჩამოყვანა საერთაშორისო არენიდან.

 

ვარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურია
 
©2020 Geo Tourism. All Rights Reserved.