შემოგვიერთდით

"ჩვენ ვეხმარებით და ვაძლიერებთ ერთმანეთს ტურისტულ ბიზნესში"

ორგანიზაციაში გაწევრიანება და საიტზე ანგარიშის გააქტიურება მოხდება, მას შემდეგ რაც გაივლით ონლაინ რეგისტრაციას და მიიღებთ დასტურს ელექტრონულ ფოსტაზე, გადაიხდით საწევრო გადასახადს. წევრობა აქტიურია ერთი წლის განმავლობაში და განახლდება წლიური საწევრო გადასახადის გადახდის შემთხვევაში.

რეგისტრაციის გავლამდე გთხოვთ გაეცნოთ  შეთანხმების პირობებს.


 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

→   გაწერილი სტანდარტული მარშრუტები (5 ტურ-პაკეტი)
→   წვდომა მონაცემთა ბაზებზე
→   დოკუმენტაციის ნიმუშები
→   ფასიანი სახელმძღვანელოები და გზამკვლევები
→   უფასო რეკლამა

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

→  დოკუმენტაციის ნიმუშები (ოთახების მართვის გეგმა, ....)
→  წვდომა მ
ონაცემთა ბაზებზე
→  სახელმძღვანელოები სასტუმრო მენეჯმენტში

→  ფასდაკლებები სასტუმროს პროდუქციაზე 
→  უფასო რეკლამა

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

→  სახელმძღვანელოები რესტორნის მენეჯმენტში
→  დოკუმენტაციის ნიმუშები
→  სიახლეების გამოქვეყნება ჯეო ტურიზმის ვებსაიტზე და fecobook გვერდზე. 
→  წვდომა მონაცემთა ბაზებზე 
→  უფასო რეკლამა 

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

→  სახელმძღვანელოები სატრანსპორტო ლოჯისტიკაში.
→  დოკუმენტაციის ნიმუშები სატრანსპორტო კომპანიებისთვის
→  წვდომა მონაცემთა ბაზებზე (ტუროპერატორები, გიდები).
→  რეკომენდაციები სატრანსპორტო კომპანიებს და პერსონალს.
→  უფასო რეკლამა

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

→  სახელმძღვანელოები გიდის პროფესიაში
→  ხელშეკრულების ფორმები
→  რეკომენდაციები
→  ფასდაკლებები ტურისტულ სერვისებზე.
→   და სხვა.

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

→  გადმოწერა ფასიანი სახელმძღვანელოების
→  წვდომა ტურისტულ სტატისტიკაზე და კვლევებზე
→  ინფორმაცია მიიღება ვაკანსიების და პრაქტიკების შესახებ
→  ფასდაკლებებით სარგებლობა
→  და სხვა.

 

©2021 Geo Tourism. All Rights Reserved.