გაწევრიანების ფორმა

რეგისტრაციის გავლამდე გთხოვთ გაეცნოთ შეთანხმებას და პირობებს. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, თქვენ ავტომატურად მოექცევით ხელშეკრულების მოქმედების ფარგლებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ განაცხადეთ თანხმობა ხელშეკრულების მოქმედება გავრცელდეს თქვენზე. რეგისტრაციის ღილაკზე ხელის დაჭერით, თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით და დაეთანხმეთ წინამდებარე  პირობებს ხელშეკრულებაში.

©2020 Geo Tourism. All Rights Reserved.