სამართლებრივი აქტები და კანონმდებლობა ტურიზმში

თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის

ამ კანონის მიზანია საქართველოში ტურიზმის განვითარება და მეწარმეობის ხელშეწყობა, რისთვისაც ეს კანონი ადგენს პირობებს თავისუფალ ტურისტულ ზონებში სასტუმროების მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის, ასევე საგადასახადო და სხვა შეღავათებს.

წყარო - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია.

გადმოწერე  (PDF)

 

 

 

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 
©2021 Geo Tourism. All Rights Reserved.