კვლევები ტურისტულ ინდუსტრიაში

საერთაშორისო ვიზიტორების კვლევა (2018)

მოცემული ანგარიში წარმოადგენს 2018 წლის საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების მახასიათებლების მიმოხილვას, რომელიც მოწოდებულ იქნა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. გამოცემის მთავარ ინტერეს წარმოადგენს დასვენების და ბიზნესის მიზნებთან დაკავშირებული ვიზიტები, ასევე მოგზაურობის განმავლობაში გაწეული დანახარჯები.

წყარო - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია


I კვარტალი   -    გადმოწერა

II კვარტალი   -   გადმოწერა
III კვარტალი   -  გადმოწერა
IV კვარტალი   - გადმოწერა

2018 წელი   - გადმოწერა

პრეზენტაცია   - გადმოწერა

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 
©2020 Geo Tourism. All Rights Reserved.