კვლევები ტურისტულ ინდუსტრიაში

შიდა ვიზიტორების კვლევა (2018)

მოცემული ანგარიში წარმოადგენს 2018 წლის პერიოდში საქართველოში შიდა მოგზაურობის სტატისტიკურ მიმოხილვას.
მონაცემები მოიცავს შინამეურნეობების კვლევის შედეგებს, რომელიც მოწოდებულ იქნა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. შიდა მოგზაურობა არის მოცემულ პერიოდში საქართველოს რეზიდენტების მოგზაურობა ჩვეული გარემოს გარეთ , რომლის განმავლობაშიც ისინი ახორციელებენ დანახარჯებს აქტივობებსა დაგანთავსების საშუალებებზე, რითაც წვლილი შეაქვთ ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაში. გამოცემის მთავარ ინტერესს წარმოადგენს დასვენებისა და რეკრეაციის, ბიზნესის, მეგობრებისა და ნათესავების მონახულების მიზნებთან დაკავშირებული ვიზიტები, ასევე მოგზაურობის განმავლობაში გაწეული დანახარჯები.

წყარო - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

I კვარტალი  -  გადმოწერა
II კვარტალი -  გადმოწერა
III კვარტალი - გადმოწერა
IV კვარტალი - გადმოწერა

2018 - გადმოწერა

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 
©2020 Geo Tourism. All Rights Reserved.