კვლევები ტურისტულ ინდუსტრიაში

სასტუმროების ბაზრის კვლევა საქართველო (2015)

შინაარსი
შეჯამება 3
საქართველო - ქვეყნის მიმოხილვა 4
ბოლო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა ტურიზმის ინდუსტრიაში 7
საერთაშორისო შემოსვლები საქართველოში 8
საქართველოს სასტუმროების ბაზრის მიმოხილვა 9
შედარებითი ანალიზი 10
თბილისის სასტუმროების ბაზრის მიმოხილვა 11
ბათუმის სასტუმროების ბაზრის მიმოხილვა 16
ქუთაისის სასტუმროების ბაზრის მიმოხილვა 20
ზაფხულის კურორტების ბაზრის მიმოხილვა 23
ზამთრის კურორტების ბაზრის მიმოხილვა 26
ტურისტული ქალაქების სასტუმროების ბაზრის მიმოხილვა 29
დასკვნები და პერსპექტივები 33
დანართი 1 – წარმატების ისტორია 34
დანართი 2 - უძრავი ქონების რეგისტრაცია, მშენებლობის ნებართვები და სამთავრობო ინიციატივები 36
დანართი 3 - კვლევისათვის გამოყენებული
ძირითადი მონაცემები და ინფორმაციის წყაროები 39
განაცხადი პასუხისმგებლობის თაობაზე 41
პროექტის გუნდი 42
კოლიერს ინტერნეიშენალის მოკლე სტატისტიკა 43
საქართველოს გუნდის მოკლე სტატისტიკა 44

 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ საიტზე რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის ან ორგანიზაციის წევრებისთვის.

რეგისტრაცია  (Free)  |  გაწევრიანება   |   ავტორიზაცია 

 

 

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 
©2020 Geo Tourism. All Rights Reserved.