კვლევები ტურისტულ ინდუსტრიაში

საერთაშორისო ვიზიტორების კვლევა (2019)

მოცემული ანგარიში წარმოადგენს 2019 წელს საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების მახასიათებლების მიმოხილვას, რომელიც მოწოდებულ იქნა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ. გამოცემის მთავარ ინტერეს წარმოადგენს დასვენების და ბიზნესის მიზნებთან დაკავშირებული ვიზიტები, ასევე მოგზაურობის განმავლობაში გაწეული დანახარჯები.

წყარო - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

 

2019 წელი -  გადმოწერა

I კვარტალი   -    გადმოწერა
II კვარტალი   -   გადმოწერა
III კვარტალი   -  გადმოწერა
IV კვარტალი -  გადმოწერა 

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 
©2021 Geo Tourism. All Rights Reserved.