რეკომენდაციები საოჯახო სასტუმროს მფლობელებს

გამოიყენეთ თეთრი ფერის თეთრეული

ერთსაწოლიანი ლოგინი/ საწოლი ზომა უნდა იყოს მინიმუმ 0,8x1,90 მ.
.....................