სასტუმრო ნომრების მართვის ფორმა (კალენდარი)

სასტუმროს ოთახების მართვის ფორმა, რომელიც დაგეხმარებათ კალენდრის საშუალებით და ფერების გამოყენებით აწარმოოთ დაჯავშნილი და თავისუფალი ნომრების აღრიცხვა (Excel)

ოთახების შემოწმების ფურცელი

ოთახების შემოწმების ფურცელი გამოიყენება სასტუმროში სუპერვაიზერის მიერ ოთახების შემოწმება კონტროლის დროს.

დარჩენილი ნივთების ფურცელი

დარჩენილი ნივთების ფურცელი გამოიყენება და დამლაგებლის მიერ ნომრების დალაგების დროს აღმოჩენილი სტუმრის მიერ დარჩენილი ნივთების აღრიცხვისათვის.

სასტუმროს პრეზენტაცია ფორმა / ნიმუში

სასტუმროს პრეზენტაციის ფორმა  /  ნიმუშები რომელიც დაეხმარება სასტუმროს მენეჯერებს პრეზენტაციის მომზადებაში. 

ხლშეკრულება პერსონალთან (შრომითი ხელშეკრულება) ფორმა / ნიმუში

შრომითი ხელშეკრულების  ფორმა-ნიმუში რომელიც არეგულირებს ურთიერთობებს სასტუმროში დამსაქმებელს და დასაქმებულს შორის.