ხლშეკრულება პერსონალთან (შრომითი ხელშეკრულება) ფორმა / ნიმუში

ხლშეკრულება პერსონალთან (შრომითი ხელშეკრულება) ფორმა / ნიმუში

 შრომითი ხელშეკრულების  ფორმა-ნიმუში რომელიც არეგულირებს ურთიერთობებს სასტუმროში დამსაქმებელს და დასაქმებულს შორის.

 

მსგავსი გვერდები