დარჩენილი ნივთების ფურცელი

დარჩენილი ნივთების ფურცელი

 დარჩენილი  ნივთების ფურცელი გამოიყენება და დამლაგებლის მიერ ნომრების დალაგების დროს აღმოჩენილი სტუმრის მიერ დარჩენილი ნივთების აღრიცხვისათვის.

 

მსგავსი გვერდები