რეკომენდაციები სამთო გიდებს

©   იარეთ მოკლე, ზომიერი ნაბიჯებით, დაადგით მთელი ტერფი
©   ისუნთქეთ ცხვირით, ღრმად - ნაკლებად მოგწყურდებათ და არ დაიქანცებით
©    მცირე შესვენების დროს არ დაჯდეთ, თორემ უფრო მალე დაიღლებით
© .....................

რეკომენდაციები გიდებს

©   არ დაგავიწყდეთ ღიმილი, რადგან ამით ახდენთ მნიშვნელოვან შთაბეჭდილებას
©   არ შეხვიდეთ სტუმრებთან პოლემიკაში;
©   თვალი მოავლეთ ყველა ტურისტს, ეს იწვევს დამატებით ინტერესს მათი მხრიდან. გიდმა ტურისტებთან უნდა იქონიოს მზერითი კონტაქტი, მაგრამ არ უნდა მიაჩერდეს ჯგუფის წევრებს, რადგან ეს აღიქმება, როგორც აგრესია, პროვოცირება.
© .....................