რესტორნის დაჯავშნის ფორმა

რესტორნის დაჯავშნის ფორმა, შეკვეთების წინასწარ მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტი რომლითაც აკონტროლებთ თავისუფალი და დაჯავშნილი მაგიდების მდგომარეობას. (Excel)

ხელშეკრულების ფორმის ნიმუში აგენტებთან

კვების ობიექტსა და გაყიდვების აგენტს შორის (ტურსტული კომპანია და.ა.შ) დასადები ხელშეკრულების ფორმა (ნიმუში)