რეკომენდაციები რესტორნის მენეჯერებს

©   საგანგებო ავარიული მანიშნებლები და ინსტრუქციები შუქის ჩაქრობის დროს.
©   წყლის რეზერვუარი მინიმუმ 1 ტონა. (დამოკიდებულია რესტორნის სიდიდეზე)
©   ობიექტის განთავსება Google Map-ზე და მისი მართვა
©  ........

რეკომენდაციები რესტორნის მიმტანებს

©   არ დაგავიწყდეთ ღიმილი, რადგან თქვენ ახდენთ პირველ შთაბეჭდილებას;
©   არ შეხვიდეთ  სტუმრებთან პოლემიკაში;
© .....................