საქართველოს ელექტრონული რუკები

თელავის რუკა

თელავის რუკა

თელავის ტურისტული რუკა აღწერს ქალაქის ქუჩებს კულტურულ მემკვიდრეობას და ა.შ

ავტორი: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
ფორმატი: pdf
გამოქვეყნების თარიღი: 2017
ენა - ინგლისური

კახეთის ტურისტული რუკა

კახეთის ტურისტული რუკა

კახეთის ტურისტული რუკა აღწერს კახეთის რეგიონის გეოგრაფიულ მდებარეობას, ჰავასა და კლიმატს, ისტორიას, კულტურულ მემკვიდრეობას, კურორტებს და ყურძნის ძირითად ჯიშებს.

ავტორი: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
გამოქვეყნების თარიღი: 2017
ენა - ინგლისური, ქართული. 

სიღნაღის ტურისტული რუკა

სიღნაღის ტურისტული რუკა

სიღნაღის ტურისტული რუკა აღწერს ქალაქის ქუჩებს კულტურულ მემკვიდრეობას და ა.შ

ავტორი: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
ფორმატი: pdf
გამოქვეყნების თარიღი: 2017
ენა: ინგლისური

ყვარელის ტურისტული რუკა

ყვარელის ტურისტული რუკა

ყვარლის ტურისტული რუკა აღწერს ქალაქის ქუჩებს კულტურულ მემკვიდრეობას და ა.შ

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
ფორმატი: pdf
გამოქვეყნების თარიღი: 2017
ენა: ინგლისური

აჭარის ტურისტული რუკა

აჭარის ტურისტული რუკა აღწერს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გეოგრაფიულ მდებარეობას, ჰავასა და კლიმატს, ისტორიას, კულტურულ მემკვიდრეობასა და კურორტებს.

ავტორი: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
გამოქვეყნების თარიღი: 2017
ენა - ინგლისური, ქართული. 

საქართველოს დაცული ტერიტორიები

საქართველოს დაცული ტერიტორიები
წყარო:
დაცული ტერიტორიები სააგენტო
გამოქვეყნების თარიღი: 2017
ფორმატი: PDF
ენა - ინგლისური, ქართული