სამართლებრივი აქტები და კანონმდებლობა ტურიზმში

საქართველოს კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ

 მუხლი 1. კანონმდებლობა ტურიზმისა და კურორტების შესახებ
1. საქართველოს კანონმდებლობა ტურიზმისა და კურორტების შესახებ არეგულირებს ტურიზმისა და საკურორტო საქმიანობის სფეროშიარსებულურთიერთობებს.
2. საქართველო კანონმდებლობა ტურიზმისა და კურორტების შესახებ შედგებასაქართველოს კონსტიტუციის, ამ კანონის და მათ შესაბამისად მიღებული სხვანორმატიული აქტებისაგან.

წყარო - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია.

გადმოწერე
  (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

მსგავსი გვერდები