სამართლებრივი აქტები და კანონმდებლობა ტურიზმში

თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის

ამ კანონის მიზანია საქართველოში ტურიზმის განვითარება და მეწარმეობის ხელშეწყობა, რისთვისაც ეს კანონი ადგენს პირობებს თავისუფალ ტურისტულ ზონებში სასტუმროების მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის, ასევე საგადასახადო და სხვა შეღავათებს.

წყარო - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია.

გადმოწერე  (PDF)

 

მსგავსი გვერდები