საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ანალიზი

ჩინეთის ტურისტული ბაზრის ანალიზი

ჩინეთის გამყვანი ტურიზმის მახასიათებლები, ჩინელი ტურისტების მახასითებლები, ასაკობრივი პროფილი, მოგზაურობის მიზნები და დანახარჯები. 

რუსეთის ტურისტული ბაზრის ანალიზი

რუსეთის გამყვანი ტურიზმის მახასიათებლები, რუსი ტურისტების მახასიათებლები, ტიპები, ასაკობრივი პროფილი, მოგზაურობის მიზნები და დანახარჯების კვლევა - ანალიზი.