ტუროპერეტორი დოკუმენტაცია

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - ტურისტი

ხელშეკრულების ფორმის ნიმუში - ტუროპერატორსა და ტურისტს შორის, რომელიც არეგულირებს ტურისტული კომპანიისა და ტურისტის ვალდებულებებსა და უფლებებს.

შრომითი ხელშეკრულება პროდუქტების და გაყიდევების მენეჯერთან

შრომითი ხელშეკრულების შაბლინო / ფორმა პროდუქტების და გაყიდევების (ტუროპერეტორი) მენეჯერთან, ხელშეკრულება არეგულირებს მათ ვალდებულებებსა   და  უფლებებს.

შრომითი ხელშეკრულება პროდუქტების და გაყიდევების მენეჯერთან გამოსაცდელი ვადით

შრომითი ხელშეკრულება პროდუქტების და გაყიდევების (ტუროპერეტორი) მენეჯერთან გამოსაცდელი ვადით, ხელშეკრულება არეგულირებს მათ ვალდებულებებსა და უფლებებს.

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის
(წევრობის ფორმა - ტუროპერატორი)

ავტორიზაცია | გაწევრიანება

ტურის თვითღირებულების კალკურატორი

ტურის თვითღირებულების კალკურატორი (Excel)

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის
(წევრობის ფორმა - ტუროპერატორი)

ავტორიზაცია | გაწევრიანება