ტრანსპორტი მონაცემთა ბაზა

საქართველოს აეროპორტები და ვერტოდრომები

N

დასახელება

ექსპლუატანტი

ICAO-ს კოდი

IATA-ს კოდი

ტელეფონი

სრულად

1

 თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი

შპს "ტავ ურბან საქართველო"

UGTB

TBS

(+995) 32 2 310341;
(+995) 32 2 310421

1

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი

შპს "ბათუმის აეროპორტი"

UGSB

BUS

(+995) 4 22 235100;
(+995) 4 22 235102

    მსგავსი გვერდები