შემომყვანი ტურისტული პაკეტების შემუშავება

ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ შემომყვანი ტურისტული პაკეტების შემუშავებაში. სერვისების მომწოდებლებთან ურთიერთობაში და მათთან ხელშეკრულებების გაფორმებაში, მარშრუტის დეტალურად დაგეგემარებაში, თვითღირებულების დადგენაში, სარეკლამო ტექსტის დაწერასა და მის თარგმანში.

იხილეთ: შემოყვანი ტურისტული პაკეტები ორგანიზაციის წევრებზე. 

 

 

 

©2021 Geo Tourism. All Rights Reserved.