სასტუმრო - საჭირო დოკუმენტაცია (ფორმები)

სასტუმროს და აგენტს შორის ხელშეკრულების ფორმა / ნიმუში

სასტუმროსა და გაყიდვების აგენტს შორის (ტურსტული კომპანია და.ა.შ)  დასადები ხელშეკრულების ფორმა / ნიმუში.

 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის 
(წევრობის ფორმა - განთავსების ობიექტი)
 
ავტორიზაცია  |  გაწევრიანება

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 
©2022 Geo Tourism. All Rights Reserved.