სასტუმრო - საჭირო დოკუმენტაცია (ფორმები)

ხლშეკრულება პერსონალთან (შრომითი ხელშეკრულება) ფორმა / ნიმუში

 შრომითი ხელშეკრულების  ფორმა-ნიმუში რომელიც არეგულირებს ურთიერთობებს სასტუმროში დამსაქმებელს და დასაქმებულს შორის.

 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის 
(წევრობის ფორმა - განთავსების ობიექტი)
 
ავტორიზაცია  |  გაწევრიანება

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 
©2020 Geo Tourism. All Rights Reserved.