სასტუმრო - საჭირო დოკუმენტაცია (ფორმები)

სასტუმროს პრეზენტაცია ფორმა / ნიმუში

 სასტუმროს პრეზენტაციის ფორმა / ნიმუშები რომელიც დაეხმარება სასტუმროს მენეჯერებს პრეზენტაციის მომზადებაში.

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის 
(წევრობის ფორმა - განთავსების ობიექტი)
 
ავტორიზაცია  |  გაწევრიანება

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 
©2022 Geo Tourism. All Rights Reserved.