სასტუმრო - საჭირო დოკუმენტაცია (ფორმები)

სასტუმროს შეფასების კითხვარი (ნიმუში)

 სასტუმროს შეფასების კითხვარი, რომელიც დაეხმარება სასტუმროს მენეჯერებს სტუმრების გამოკითხვაში და მომსახურეობის ხარისხის შეფასებაში. (Word)

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 
©2020 Geo Tourism. All Rights Reserved.