გიდის სახელმძღვანელოები

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

წარმოდგენილი  სასწავლო რესურსი   არის  სახელმძღვანელო, რომელიც   შემუშავებულია   სსიპ განათლების განვითარების ეროვნული ცენტრის  დაკვეთით, პროფესიული განათლების  მესამე საფეხურის მოდულის „პირველადი გადაუდებელი დახმარების’ მხედვით.

 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის 
(წევრობის ფორმა - გიდი)
 

ავტორიზაცია  |  გაწევრიანება

 

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 
©2021 Geo Tourism. All Rights Reserved.