კვების ობიექტები - დოკუმანტაცია

ხელშეკრულების ფორმის ნიმუში აგენტებთან

კვების ობიექტსა და გაყიდვების აგენტს შორის (ტურსტული კომპანია და.ა.შ) დასადები ხელშეკრულების ფორმა (ნიმუში)

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის 
(წევრობის ფორმა - კვების ობიექტი)
 
ავტორიზაცია  |  გაწევრიანება

რეიტინგი: 4 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი არააქტიურია
 
©2021 Geo Tourism. All Rights Reserved.