სხვადასხვა სახელძღვანელოები

Trump University - Marketing 101

How to Use the Most Powerful Ideas in Marketing to Get More Customers and Keep Them
Second Edition
Copyright © 2010 by Trump University. All rights reserved.
Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
Published simultaneously in Canada

People often ask me the secret to my success, and the answer is simple: focus, hard work, and tenacity. I ’ ve had some lucky breaks, but luck will only get you so far. You also need business savvy — not necessarily a degree from Wharton, but you do need the desire and discipline to educate your-self. I created Trump University to give motivated businesspeople the skills required to achieve lasting success.
The Trump University 101 Series explains the most powerful and important ideas in business — the same concepts taught in the most respected MBA curriculums and used by the most successful companies in the world, including the Trump Organization. Each book is written by a top professor, author, or entrepreneur whose goal is to help you put these ideas to use in your business right away. If you ’ re not satisfi ed with the status quo in your career, read this book, pick one key idea, and implement it. I guarantee it will make you money.

Donald J. T rump

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის 
(წევრობის ფორმა - სტუდენტი)
 
ავტორიზაცია  |  გაწევრიანება

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია
 
©2020 Geo Tourism. All Rights Reserved.