ტუროპერეტორი - საჭირო დოკუმენტაციის ფორმები

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - მძღოლი

ხელშეკრულების ფორმის ნიმუში - ტუროპერატორსა და მძღოლს   შორის, რომელიც  არეგულირებს  ტურისტული  კომპანიისა   და   მძღოლის   ვალდებულებებსა   და  უფლებებს. 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის 
(წევრობის ფორმა - ტუროპერატორი)
 

ავტორიზაცია  |  გაწევრიანება

 

 

 

ვარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურია
 
©2020 Geo Tourism. All Rights Reserved.