ჯეო ტურიზმი

"ჩვენ ვეხმარებით და ვაძლიერებთ ერთმანეთს ტურისტულ ბიზნესში"

ტურისტული ორგანიზაცია დაფუძნდა 2018 წელს, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიების პრაქტიკულ დახმარება, რომელიც მოიცავს:

  • საკონსულტაციო მომსახურეობას
  • ბიზნესის რეგისტრაციას
  • სტრატეგიული და ბიზნეს გეგმების შემუშავებას
  • მარკეტინგს და გაყიდვებს
  • პროგრამულ მხარდაჭერას
  • სწავლებას
  • და სხვა სერვისებს.

ორგანიზაცია ეხმარება ტურისტულ კომპანიებს ფეხი აუწყონ ცვლილებებს და სწრაფად განვითარდნენ თანამედროვე ტურისტულ ბიზნესში.

 

ორგანიზაცია მუშაობს 4 მიმართულებით:

1. პროდუქტების / სერვისების მიმართულება
© საჭირო მონაცემთა ბაზებით და დოკუმენტებით უზრუნველყოფა
© წევრი კომპანიებისთვის არსებული პროდუქტების შეფასება, რეკომენდაციები.
©  დახმარება ახალი პროდუქტების / სერვისების შექმნა-განვითარება და სხვა.

2. მარკეტინგის და გაყიდვების მიმართულება
 ©  მარკეტინგული სტრატეგიების და გეგმის შემუშავება
 ©  ბაზრების კვლევა და ანალიზი
 ©  ციფრული მარკეტინგი
 ©  სოციალური მედია (Facebook & Google რეკლამა)
 ©  ვებ გვერდის შექმნა, მართვა, განვითარება, SEO
 ©  მობილური აპლიკაციების დამზადება
 ©  კონტენტ მარკეტინგი
 ©  რემარკეტინგი
 ©  Email მარკეტინგი
 ©  ქართულ საიტებზე სარეკლამო ბანერების განთავსება
 ©  ბრენდინგი და სხვა

3. იურიდიული მიმართულება
 ©  იურიდიული კონსულტაცია
 ©  იურიდიული პირების (შ.პ.ს) რეგისტრაცია.
 ©  იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება და ცვლილებების შეტანა
 ©  სამართლებრივი დასკვნების მომზადება კონკრეტულ სამართლებრივი საკითხებზე
 ©  სასამართლოში და არბიტრაჟში წარმომადგენლობა და სხვა

4. ფინანსური მიმართულება
 ©  ფინანსური გეგმის მომზადება
 ©  სხვადასხვა ფინანსური დოკუმენტების მომზადება და სხვა.

 

რატომ ჯეო ტურიზმი ?

1

გამოცდილება

პრაქტიკული გამოცდილება ტურიზმის სფეროში
2

მაღალი ხარისხი

მომსახურეობის მაღალი ხარისხი
3

ხელმისაწვდომი ფასები

დაბალი ფასი ყოველთვის არ ნიშნავს უხარისხოს.
4

კონფიდენციალურობა

ინფორმაციის სრული კონფიდენციალურობა