მონაცემთა ბაზები

გალაქტიონის მარანი

რეგიონი: კახეთი
რაიონი: თელავი
სოფელი: კონდოლი

უჩა მაჭარაშვილის მარანი

რეგიონი: იმერეთი
რაიონი: საჩხერე
სოფელი: მახათაური

მართალი ღვინო

რეგიონი: კახეთი
რაიონი: გურჯაანი
სოფელი: შაშიანში