გიდი - დოკუმენტაცია

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - გიდი

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - გიდი

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერეტორსა და გიდს შორის, რომელიც არეგულირებს ტურისტული კომპანიასა და გიდის ვალდებულებას და ფუნქცია მოვალეობებს. 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)