გიდი - სახელმძღვანელო

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

How to Start a Tour Guiding Business

How to Start a Tour Guiding Business

Creator: Mitchell, G. E.
Edition: Third Edition, Revised: May 2005
Copyright 1992, 2001, 2005 by The GEM Institute of Travel Career Development
Format: El – Books 
Subjects: Tourism , Guide
Hardcover: 298 pages
Language: English

Table of Contents
Chapter 1: Tourism in the 21 st Century
Chapter 2: Outdoor and Adventure Tours
Chapter 3: Typical Tourist Concerns
Chapter 4: Introduction to Customer Relations
Chapter 5: How to Guide Successful Tours
Chapter 6: Tour Group Arrival
Chapter 7: Conducting Motor-Coach and Walking Tours
Chapter 8: Starting Your Tour Guide Business
Chapter 9: Business Research
Chapter 10: Designing Profitable Tours
Chapter 11: Sample Tour Programs
Chapter 12: Creating Your Promotional Brochure
Chapter 13: Pricing and Processing Tours
Chapter 14: Marketing Your Tours
Appendix

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 
მსგავსი გვერდები