გიდი - სახელმძღვანელო

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

საქართველოს გიდი - დახვედრა, მისალმება, დამშვიდობება

საქართველოს გიდი - დახვედრა, მისალმება, დამშვიდობება

წინამდებარე ნაშრომი „ საქართველოს გიდი - დახვედრა, მისალმება, დამშვიდობება“ წარმოადგენს გიდის პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს, რომლიც მომზადებული ორგანიზაცია „ჯეო ტურზმის მიერ და წარმოდგენს სერის წიგნებისა „საქართველოს გიდი“ -ს პირველ ნაწილს. 

 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 
მსგავსი გვერდები