გზამკვლევი

Top 10 Cyprus - EYEWITNESS TRAVEL

Top 10 Cyprus - EYEWITNESS TRAVEL

This Top 10 Travel Guide to Cyprus divides the island into five areas; this map shows the location and extent of these areas. Each area in the guide is colour-coded; colour bands on the pages covering each area correspond to the colours shown on this map. Almost every place mentioned in the book has a map reference, which takes you to the large maps on the front and back flaps.

Contents
Cyprus’s Top 10
Cyprus’s Highlights 6
Nicosia Walled City 8
Cyprus Museum, Nicosia 10 ......

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - FREE)   

 
მსგავსი გვერდები