სახელმძღვანელოები სასტუმრო ბიზნესში

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

სასტუმროს სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

სასტუმროს სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

წინამდებარე გზამკვლევში თავმოყრილია სასტუმრო სფეროს სხვადასხვა დისციპლინებში წლების მანძილზე დაგროვებული პრაქტიკულიგა მოცდილება.

ავტორი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
ენა:ქართული
გვერდებს რაოდენობა: 112
სარჩევი:
თავი I. სასტუმროს კადრების სამსახური
თავი II. მიღება-განთავსების სამსახური
თავი III. დასუფთავების სამსახური
თავი IV. სამზარეულო
თავი V. უსაფრთხოების სამსახური
თავი VI. ტექნიკური სამსახური
თავი VII. პედაგოგებისა და ტრენერების გზამკვლევი
თავი VIII. ტრენინგის მონაწილის გზამკვლევი

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 
მსგავსი გვერდები