განათავსების ობიქტი - საჭირო დოკუმენტაცია

წესდების ფორმა  შ.პ.ს რეგისტრაციისთვის

წესდების ფორმა შ.პ.ს რეგისტრაციისთვის

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (შპს-ის) რეგისტრაციას ახორციელებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. სააგენტოში სარეგისტრაციოდ წარსადგენი დოკუმენტებიადან ერთერთი წესდების / პარტნიორთა შეთანხმების შევსებული ფორმა უნდა იყოს.

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - FREE)   

 
მსგავსი გვერდები