განათავსების ობიქტი - საჭირო დოკუმენტაცია

დარჩენილი ნივთების ფურცელი

დარჩენილი ნივთების ფურცელი

დარჩენილი  ნივთების ფურცელი გამოიყენება და დამლაგებლის მიერ ნომრების დალაგების დროს აღმოჩენილი სტუმრის მიერ დარჩენილი ნივთების აღრიცხვისათვის. 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 
 

 

 

 

მსგავსი გვერდები