საქართველოს ელექტრონული რუკები

რაჭა ლეჩხუმის ტურისტული რუკა

რაჭა ლეჩხუმის ტურისტული რუკა

რაჭა ლეჩხუმის ტურისტული რუკა აღწერს ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის ადმინისტრაციული ერთეულების გეოგრაფიულ მდებარეობას, ჰავასა და კლიმატს, ისტორიას, კულტურულ მემკვიდრეობასა და მის კურორტებს და ა.შ.

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
გამოქვეყნების თარიღი: 2017 წ. 
ფორმატი: PDF
ენა - ქართული, ინგლისური

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - FREE)   

 
მსგავსი გვერდები