კვება - დოკუმენტაცია

ხელშეკრულების ფორმა - კვების ობიექტი - ტუროპერეტორი

ხელშეკრულების ფორმა - კვების ობიექტი - ტუროპერეტორი

ასეთი ხელშეკრულება ფორმდება ცალკე კვების ობიექტთან იმ შემთხვევაში თუ კვება ხორციელდება სასტუმროს გარეთ და არ შედის სასტუმროსთან გაფორმებულ კონტრაქტში. ეს შემთხვევები შეიძლება გვქონდეს გარანტირებულ ტურისტულ პაკეტებში და სხვა.
კვების ობიექტსა და გაყიდვების აგენტს შორის (ტურსტული კომპანია და.ა.შ) დასადები ხელშეკრულების ფორმა (ნიმუში)

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 
მსგავსი გვერდები