სახელმძღავანლოები რესტორნის მენეჯმენტში

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

რესტორნის სერვის მენეჯერი

რესტორნის სერვის მენეჯერი

წინასიტყვაობა

წინამდებარე სტუდენტის სახელმძღვანელო მომზადებულია „ პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითრების ხელშეწყობის პროგრამის “ ფარგლებში , მისი დამკვეთია სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი . სტუდენტის სახელმძღვანელო შედგენილია „რესტორნის სერვის მენეჯერის“ მეოთხე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ძირითადი სავალდებულო პროფესიული მოდულების სწავლის შედეგებზე დაყრდნობით და მოდულებით გათვალისწინებული თემატიკის მიხედვით . იგი ორიენტირებულია პრაქტიკული უნარების განვითარებაზე . სახელმძღვანელოში მოცემულია სხვა და სხვა მაგალითები და სავარჯიშოები რაც დაეხმარება სტუდენტს დაინახოს წარმოდგენილი თეორიული მასალის პრაქტიკული გამოყენება. წიგნში დიდი მნიშვნელობა აქვს დათმობილი ისეთ თემას თუ ვინ არის რესტორნის სერვის მეჯერი, რას ნიშნავს რესტორანი და მისი ფუნქციონირების პრინციპები, სერვისები, ღონისძიებების ტიპები, აგრეთვე ისეთ საკითხები როგორიცაა პიროვნების პირადი ჰიგიენა და გარეგნული იერი, უსაფრთხოების დაცვა. ეს წიგნი დაგეხმარებათ სტუდენტებს იყოთ მეტად თავდაჭერილები და რაც ყველაზე მთავარია გახდეთ თქვენს მიერ არჩეული პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლები და პროფესიონალები.

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 
მსგავსი გვერდები